Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website stemt u hiermee in. - Meer weten - Ik ga akkoord

Wij zijn gesloten op zaterdag 12/3.

Bedankt voor het begrip.

 • De beste prijzen
  Rechtstreekse import uit China
 • Een zeer grote stock
  Elke dag opnieuw
 • Persoonlijke service
  Onze topprioriteit
 • Grote showroom
  Kom ons bezoeken!

Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN CERALITH NV Wittevrouwestraat 25, 3020 Herent

 

 1. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn al onze facturen contant betaalbaar op het adres van onze maatschappelijke zetel.
 2. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, rente geven berekend op basis van het door de Nationale Bank van België, op het moment van de uitgifte van de factuur toegepast tarief voor voorschotten in rekening courant op overheidspapier, vermeerderd met 2 %.
 3. In geval van niet betaling op zijn vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10 % te verhogen, met een minimum van 25 euro.
 4. De niet betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 5. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.
 6. De koper is verantwoordelijk voor de bestelde hoeveelheid materialen.
 7. Geleverde en afgehaalde goederen kunnen niet retour. Betaalde artikelen dienen binnen de 3 maanden te worden opgehaald, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
 8. Overschot wordt teruggenomen aan 100 %, indien deze hoeveelheid niet groter is dan 10 % van de totaal bestelde hoeveelheid en het materiaal in perfecte staat wordt afgeleverd.
 9. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht voor tot de volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 10. Wij aanvaarden nooit enige verantwoordelijkheid voor werken die met onze materialen zijn uitgevoerd na verwerking van deze door de koper of tussenpersoon.
 11. De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van inlichting. Een vertraging van de overeengekomen leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 12. De leveringen gebeuren aan de voet van de vrachtwagen op goed berijdbare weg.
 13. De niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 48 uur na de levering bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan NV CERALITH. Bij gebreken waaraan de NV CERALITH elke vordering als onontvankelijk mag beschouwen.
 14. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient door de klant te worden ingesteld binnen de 2 maanden na het ontstaan van het gebrek, bij gebreken waaraan de vordering in toepassing van ar. 1648 B.W. onontvankelijk is. Deze vordering moet bovendien, op straffen van verval, worden ingesteld binnen de 6 maanden na levering.
 15. Bij zichtbare gebreken is de verantwoordelijkheid beperkt tot het verwisselen van de goederen met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen. 
 16. De geleverde materialen worden gegarandeerd aan de voorwaarden en clausules van de fabrikant, door het in ontvangst nemen van de materialen aanvaardt de koper uitdrukkelijk deze voorwaarden. De verkoper aanvaardt geen enkele klacht op mindersorteringen.
 17. Onze verkoopsvoorwaarden worden aanzien als aangenomen wanneer de bestelling gedaan is zonder dat NV CERALITH rekening moet houden met de verkoopsvoorwaarden der kopers.
 18. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Leuven bevoegd.

 

BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR MARMER EN NATUURSTEEN:

 In marmer, natuursteen, witsteen,... komen vaak fijne en soms bredere aders voor die door niet-vaklui voor opgevulde breuklijnen worden aanzien. Nochtans is het een volkomen natuurlijk verschijnsel: de steen is één vaste massa met de ader en is niet meer of niet minder breekbaar dan dezelfde steen zonder aders. Men kan dus geenszins stellen dat het om een fout of een gebrek van de steen gaat!